معرفی مهشید امیرشاهی توسط :

م سحر : سخنی و شعری برای مهشید امیر شاهی

منوچهر برومند : مهشيد اميرشاهي بزرگ بانوي نثر پارسي

رامین کامران : یک معرفی

شجاع الدين شفا : بهترين رمان نويس معاصر ما

محمود خوشنام : از آب حيات تا زهر هَلاهِل

نامه ای از ايران : ابراهیم یونسی

بخش فارسی رادیو سوئد : دربارۀ مهشید امیرشاهی

کمال لطيف پور : پرندهای با بالهای سوزنی

مايكل بيرد

امین بنانی: دربارۀ مهشید امیرشاهی

حشمت مويد

فرزانه تائیدی: نویسنده از دید هنرپیشه

شيرين مهدوی (خازنی): مهشيد و من

ناهید حقیقی: و خدا مهشید را آفرید!

محمد رضا شاهيد: خاطره

فرشته مولوی: دخت خلف دخو

شقایق کمالی: معرفی مهشید امیرشاهی در شب داستان خوانی وی در شهر مونستر آلمان

لیله کوهی: مهشید امیرشاهی، مهتاب ِ آسمان ِ ادب فارسی

گزارش بی بی سی از داستان خوانی مهشيد اميرشاهی در مونستر و کلن

 

 

تقدیم به مهشید امیرشاهی:

اشعار تقدیمی به مهشید امیرشاهی

 

 

نقدها در بارۀ در حضر و در سفر

رامین کامران : سیری در دل انقلاب (نقدی بر در حضر)

رامين كامران : قلم دو دم

محمد زرنگار : بخشی از یک مقاله

فرشتهٌ کوثر : قلم در دست مهشید امیرشاهی (نقدی بر در سفر)

بتول عزیزپور : نقدی در بارۀ درحضر و درسفر

والد بمانعلی : دست مریزادی دیرهنگام به مهشید امیرشاهی

 

 

اظهار نظرهایی از داخل ایران

دو نظر از داخل ایران

مریم دهکردی: مهشید امیر‌شاهی: نویسنده‌ای در تبعید

 

نظرها در بارۀ چهارپارۀ مادران و دختران

رامین کامران : در پی روزگار رفته (نقدی در بارهٌ مادران و دختران)

سیروس صابری: نقد و معرفی دو رمان اخیر خانم مهشید امیرشاهی

گلی امامی : تابش بارقۀ نور (نقدی در بارهٌ مادران و دختران)

نقدی از گلناز غبرایی و نامه ای از یک دوست

فرخندۀ مدرس : نقدی بر حدیث نفس مهراولیا کتاب نهایی چهار پارۀ مادران و دختران

 

در بارۀ داستانهای کوتاه

س. البرز: سرمشق

رامین کامران: زبان کودکی، زبان شعر (نقدی بر صدای مرغ تنها)

رامین کامران:آخر آخر تعزیه (نقدی برآخر تعزیه)

حسین نوش آذر: همانندسازی و شخصیت پردازی در داستان های کوتاه مهشید امیرشاهی

حسین نوش آذر : تحلیلی از داستان خرمشهر ـ تهران

رابین سی فرند : نقدی به زبان انگلیسی در بارۀ Suri & Co

 

 

نقدهای قدیمی

نقدهای قدیمی در بارهٌ داستان های کوتاه مهشید امیرشاهی

 

 

در بارۀ هزاربیشه

رامين كامران: شنای ماهي آزاد

نیلوفر بیضائی: در آينۀ هزاربيشه

 

 

کوتاه شدۀ چند نظر

کوتاه شدهٌ چند نظر در بارهٌ آثار مهشید امیرشاهی

 

 

 

mamirshahy@aol.com