خانه

 

 

 

 

مجموعۀ داستانهای کوتاه

مرداد 1393، اوت 2014

 

 

 

افسانه های ایرانی عصر ما 1388 (2010)

پیشگفتار نویسنده و هفتاد و دو افسانه

 

چند افسانه (صدا و تصویر)

 

افسانه های زیر با صدای مهشید امیرشاهی

جغدی که خدا بود - از جلسه داستانخوانی در استکهلم، 82 دسامبر

قورباغه و گاومیش - از جلسه داستانخوانی در استکهلم، 82 دسامبر

روباه و کلاغ - از جلسه داستانخوانی در استکهلم، 82 دسامبر

 

 

مجموعه داستانهاي كوتاه مهشيد اميرشاهي از

١٣٤٥ تا ١٣٧٤

 

 

کوچهٌ بن بست ١٣٤٥ (١٩٦٦)

 

کوچه بن بست، اسم نويسی، اَدّه (متن) ، آلبوم، نقاهت، بار، کانداس، گرما، دو زن، سگها )متن و صدا(، استفراغ

 

 

 

سار بی بی خانم ١٣٤٧ (١٩٦٨)

 

سار بی بی خانم) متن)، خانواده آيندهٌ داداش، يعقوب ليث عيّار، سوسک حنايی، خرمشهر- تهران (متن)، باران و تنهايی، پدر بزرگ من ميشود...، جوجه های آخر پاييز، پارتی، بوی پوست ليمو بوی شير تازه

 

 

 

بعد از روز آخر ١٣٤٨ (١٩٦٩)

 

بعد از روز آخر، مجلس ختم زنانه، آغا سلطان کرمانشاهی (متن)، آخر تعزيه (صدا)، اسم گذاری بچهٌ سيمين، مه دره و گرد راه، اينترويو، در اين زمان و در اين مکان

 

 

به صیغه اول شخص مفرد

به صيغهٌ اول شخص مفرد ١٣٤٩ (١٩٧٠)

 

لابيرنت، پيتون پليس، نام... شهرت... شمارهٌ شناسنامه... (صدا)، پيکان پليس، خورشيد زير پوستين آقا جان

 

 

 

منتخب داستانها ١٣٥١ (١٩٩٢)

 

سيزده داستان از چهار مجموعهٌ بالا

 

 

 

داستانهای کوتاه ١٣٧٧ (١٩٩٨)

 

شامل چهار مجموعهٌ کوچه بن بست، سار بی بی خانم، بعد از روز آخر، به صيغهٌ اول شخص مفرد به علاوهٌ داستانهای مسيح مريم و صدای مرغ تنها

 

سوری و شرکا [برگردان انگليسی] ١٣٧٤ (١٩٩٥)

 

داستانهای: خانوادهٌ آيندهٌ داداش، پدر بزرگ من ميشود...، پارتی، مجلس ختم زنانه، اسم گذاری بچهٌ سيمين، اينترويو، پيتون پليس، پيکان پليس

 

 

بازگشت